Er det muligt at stoppe med at synde?

Er det muligt at stoppe med at synde?

I bibelen læser vi igen og igen om at stoppe med at synde: “Syns ikke mere”, “færdig med synden”, osv. Men er det virkelig muligt? Læs her for at finde ud af det!

13 min. ·

Er det muligt at stoppe med at synde (bevidst)?

“Så sagde Jesus: »Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.«” Johannesevangeliet 8:11.

“Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde.” Johannes’ Første Brev 2:1.

Men er det virkelig muligt at stoppe med at synde? Ja, helt sikkert. Det er ikke kun muligt, men det er, hvad det vil sige at være et Guds barn. Apostlen Johannes skriver så klart, at “en, der gør synden [bevidst], er af Djævelen,” og “Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd [bevidst]; for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud.” Johannes’ Første Brev 3:8-9.

Et sandt Guds barn ønsker at holde Guds bud. At modtage tilgivelse for ens synder er betinget af erkendelse af, at vi har syndet og at have en guddommelig sorg som fører til omvendelse der medfølger frelse (Andet Brev til Korintherne 7:10). Omvendelse betyder, at vi ikke ønsker at synde igen, på alle de områder hvor vi forstår, at det er en overtrædelse af Guds love. Vi er ved troen på Guds ord født på ny og overgiver vore liv til Jesus. Så tilsidesætter vi al ondskab, bedrag, hykleri, misundelse og ond bagtalelse, og som nyfødte børn hungrer vi efter den åndelige uforfalskede mælk, for at vi ved den kan vokse op til frelse (Peters Første Brev 1:23 og 2:1-2). Dette er det levende håb, vi har i den nye pagt, og som de ikke havde i den gamle.

Forskellen på den gamle og den nye pagt

I den gamle pagt kunne loven straffe de som bevidst og med vilje gjorde synd, men der var tilgivelse for synder som blev begået ubevidst, også selv i alvorlige tilfælde hvor personen virkelig var under syndens magt, men angrede. Dog skulle der et synd-offer til i form af et dyr, der skulle slagtes som et offer i overtræderens sted. Ved at kende og frygte konsekvensen af bevidst synd, kunne sætte en bremse på synden for jøderne, men dyrene som blev ofret kunne ikke hjælpe personen til ikke at synde igen.

Men i den nye pagt døde Jesus ikke kun for vore synder, som et lam uden plet, men han stod op fra de døde og er nu i stand til at give os al den hjælp, vi har brug for, til at leve som han levede, uden at synde. Som Paulus forkyndte til jøderne i Apostlenes Gerninger 13:38-39, “Det skal I altså vide, brødre, at det er ved ham, der forkyndes jer syndsforladelse; og i alt det, hvori I ikke kunne gøres retfærdige ved Moseloven, bliver enhver, der tror, gjort retfærdig ved ham.” Loven kunne også kun fordømme synder begået udenfor legemet, men den kunne ikke gøre noget for at hjælpe personen til ikke at synde i deres tanker, fra syndige lyster og begærer.

Hvad Jesus gjorde for os

Men nu er livets ånds love i Kristus Jesus i stand til at sætte os fri fra syndens og dødens love. “For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden.” Romans 8:2-4.

Hvordan klarede Jesus det som menneske, fristet på alle måder ligesom os? (Hebræerne 4:15). Hans sind var indstillet på at gøre faderens vilje og ikke hans egen. Han bar i sit hjerte en dødsdom over alle tanker om ulydighed mod sin far og begå synd. Som menneske med en natur som os, ydmygede han sig selv og blev lydig indtil døden, ja korsets død (Filipperne 2:8), og da han døde på Golgata og råbte “Det er fuldbragt!”, havde han overvundet alle synder i kødet. Han døde ikke kun for hele verdens synd, men han opstod fra de døde og er “kan også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.” Hebræerne 7:25.

Læs mere her: Hvorfor skulle Jesus dø på korset?

Hvordan hjælper han os?

Ni er det muligt at blive en ny skabning i Kristus. Det som blev profeteret af Ezekiel kan nu blive sandt for enhver af os. “Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre … Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud … Jeg vil frelse jer fra al jeres urenhed … Så vil I huske jeres onde færd og jeres slette gerninger og væmmes ved jeres synder og jeres afskyelige handlinger … Jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det … Dette siger Gud Herren: Endnu ét vil jeg gøre for Israels hus på deres bøn …’” Ezekiels Bog 36:26-37. Kunne Gud have sagt det mere klart? Hvis vi tror på ham og adlyder ham, så vil det ske. Spørgsmålet er bare, hvor meget vi ønsker at blive færdig med synden, så vi søger Gud af hele vort hjerte for at have dette sindelag som var i Kristus Jesus og være villige til hellere at dø end at synde?

Han vil give os det nye sindelag, og han vil give sin Helligånd til de som ønsker at adlyde ham (Apostlenes Gerninger 5:32). Ved tro beslutter jeg mig for at aflægge det gamle menneske med dets gerninger og være et nyt menneske, som bliver fornyet ved kundskaben om billedet af ham, som skabte ham (Kolossenserne 3:10). Fra nu af regner vi os selv som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, så at synden ikke længere skal herske i vore dødelige legemer, og vi ikke længere skal adlyde dets lyster, men vi fremstiller vore legemer som levendegjort og vore redskaber som retfærdige for Gud, for synden skal ikke herske over os (Romerne 6:11-14).

Det er en ændring af tankegangen, og det kan ske på et øjeblik. Vi forpligter os til at stoppe med at tjene synden og begynde at tjene Gud og gøre hans vilje.

Men vi kan stadig falde i synd

Men, spørger du måske, “Jeg ønsker ikke at synde, men nogle gange falder jeg. Jeg kan ikke gøre for det.” At falde i synd er ikke det samme som at synde bevidst. Det sker ofte i starten af vort kristenliv, fordi vi skal lære at vandre i ånden, ligesom et lille barn. Dets hjerne har ikke udviklet sig tilstrækkeligt til at holde kroppen oppe og i balance, og være stærk og forsigtig nok til ikke af snuble. Det falder ikke med vilje, og dets stærke vilje vil med det samme rejse det op igen, tørre dets tårer og overbevise det om at gå videre. Det lykkes for de som lærer, hvad der er vigtigt, for ikke at falde.

Vi får ikke 100 % sejr med det samme, specielt hvis vi har levet i synd, så vi har udviklet nogle dårlige vaner. Men vi kan lære gode vaner som at bede og fylde os med Guds ord og lytte til åndens røst. Herren er nær og hører bønnerne fra de som falder i synd, og han hjælper dem op og lærer dem at vandre hans budords vej.

Hvad vi skal gøre for ikke at falde i synd

Vore fald skal virke et større alvor i os, så vi får det samme sind, som Jesus havde, “mens han levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt.” Hebræerne 5:7. Det vigtigste er, at vi aldrig mister troen på sejr.

Lære at vandre uden at falde er en proces, og Gud ønsker det skal lykkes. “Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede, unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.” Esajas’ Bog 40:29-31.

Læs mere her: Det afgørende øjeblik: hvordan få hjælp når du mest har brug for det

Hvad er legemets gerninger?

Så er der “legemets gerninger,” synder som vi ikke er bevidste om. Selv når vi tjener Guds lov med vort sind, ser vi “syndens lov” virksom i vore lemmer – som med irritation eller selvbevidsthed. Legemets gerninger er ikke det samme som begå bevidst synd eller falde i synd. Så længe vi har et kød, kan vi ikke gøre det bedre, end Paulus skriver: “Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov.” Romerne 7:25. Det er her, mange mennesker siger, “Det er umuligt at stoppe med at synde.” Nej, vi kan ikke sige, “vi ikke har synd” (Johannes’ Første Brev 1:8), men der er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, som ikke vandrer i kødet, men i ånden (Romerne 8:1). Vi kan ikke få sejr over synder, vi ikke kender til. Men når legemets gerninger, ved Helligånden, bliver åbenbaret for os, kan vi dømme dem og døde dem (Romerne 8:13; Johannes’ Første Brev 1:7-10).

Dette er et discipelliv: det kaldes helliggørelse. At komme fri fra synden, blive Guds tjenere og have frugt til helliggørelse (Romerne 6:22). Derfor er det muligt at stoppe med at synde bevidst ved at aflægge det gamle menneske og forpligte os selv til at adlyde Gud og blive ved med det, så vi ikke længere falder i synd og svaghed og endeligt dømmer og døder legemets gerninger, så vi bliver mere og mere herliggjort til Jesu billede. De ting som er umulige for mennesker er mulige for Gud.

Læs mere her: Hvad vil det sige at døde legemets gerninger?

Nu kan vi blive færdig med Satan for altid

Jesus har købt os fri og befriet os fra Satans tyranni. Satan “anklageren” har ingen ret at anklage os for noget nogensinde igen, fordi vi nu er Jesu Kristi tjenere og kun står til regnskab for ham, vor nye mester. Satan har ingen ret til at anklage for fortidens synder, som vi har angret og som er blevet tilgivet; han har ingen ret til at anklage os, bare fordi vi bliver fristet; og han har ingen ret til at anklage os for legemets gerninger, som Jesus ikke dømmer os for. Nu skal vi dømme enhver tanke der kommer fra ham og vil trykke os ned eller blæse os op (Andet Brev til Korintherne 10:5). Vor eneste interesse er at blive som vor nye mester og derfor “døder” vi alle de ting, som han hader – “utugt, urenhed, lidenskab, ondt begær og griskhed som er afgudsdyrkelse” såvel som “vrede, hidsighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund” og alle former for løgn (Kolossenserne 3:5-9). I stedet efterjager vi de ting der hører Kristus til – “inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden … Men over alt dette … kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter … Og vær taknemlige.” Kolossenserne 3:12-15. Alle disse ting er vores som beder om det, og de er lønnen vi får ved at holde fast på troen i fristelsens stund og aldrig give efter før kødets lyster, så vi begår synd.

Lyt til en podcast om dette emne: Sejr over Satan, anklageren! (engelsk)

Det er muligt at stoppe med at synder!

“Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har lidt i kødet, har gjort sig færdig med synden for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje”. Peters Første Brev 4:1-2.

Dette er nu fuldt muligt. Vi kan gennem Jesus Kristus gøre os færdige med synden og leve resten af vort liv for Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje, og hvad kan være bedre end det? Nu kan alle de som er bebyrdede med deres syndige tendenser, uanset hvor meget de prøver at stoppe, komme til ham og få hvile (Matthæusevangeliet 11:28-29). Det åg, han talte om, er det kors han har dagligt, det kors som Paulus glædede sig over, og som han ønskede Korinterne skulle vide mere om end noget andet (Lukasevangeliet 9:23; Galaterne 6:14; Første Brev til Korinterne 2:2).

Du kan stope med at synde! Tro på det, tag en beslutning og giv aldrig op. Det skal lykkes for dig, som det har lykkes for mange siden apostlenes dage. I Johannes’ Åbenbaring 14:1-5, så Johannes 144.000 stå sammen med Jesus på Zions bjerg og synge de sejrendes sang, de som blev forløst fra mennesker og i deres mund fandtes ingen svig, og de blev fundet uden plet og rynke ved Guds trone. Ved Guds nåde kan vi blive en af dem.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.