26 bibelvers om Helligånden

26 bibelvers om Helligånden

Hvem er Helligånden? Hvordan kan vi få Ånden? Hvad gør han?

8 min. ·

Det er umuligt at leve et sandt kristenliv, som Jesu discipel, uden Helligånden. Her er et udvalg af bibelvers om Helligånden – om hans rolle, hvordan vi modtager ham, og hvordan han kan hjælpe os.

Bibelvers om løftet om Helligånden

«Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som Faderen havde lovet – »om det har I hørt mig sige: Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage.» Apostlenes Gerninger 1,4-5.

«Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,  og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!» Matthæusevangeliet 28,19-20.

Hvilken funktion har Helligånden? Læs mere her.

Helligåndens komme

«Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.» Apostlenes Gerninger 2,1-4.

At modtage Helligånden – Bibelvers om Åndens dåb

«Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild!» Matthæusevangeliet 3,11.

«Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.» Apostlenes Gerninger 2,38.

«Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham.» Lukasevangeliet 11,13.

«Og vi er vidner om dette, vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham.» Apostlenes Gerninger 5,32.

Læs mere om Helligåndens dåb her.

Helligånden – et segl

«Vold ikke Guds Hellige ånd sorg, den, som I blev beseglet med indtil forløsningens dag.» Efeserne 4,30.

«I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse – i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd,  som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed.» Efeserne 1,13-14.

«For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader! Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham.» Romerne 8,14-17.

Helligånden – Talsmanden og sandhedens ånd

Jesus sagde til sine disciple:

«Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.» Johannesevangeliet 14,15-18.

«Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.» Johannesevangeliet 14,25-26.

«Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. … Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer.» Johannesevangeliet 16,7 og 12-14.

Talsmanden, Helligånden, minder os om Guds ord i vore daglige forhold. Det er en sand trøst, ikke sandt? Som mennesker med en travl hverdag er det let for os at miste fokus på det som har evig værdi. Helligånden kan minde os i øjeblikket, når vi har mest brug for det – ikke at gengælde ondt med ondt, eller at kaste al vor sorg på ham, for eksempel.

«For Helligånden vil i samme stund lære jer, hvad der skal siges.» Lukasevangeliet 12,12.

«Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje.» Romerne 8,26-27.

Læs mere om hvorfor vi har brug for Helligånden.

Helligånden – kraft

«Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.» Apostlenes Gerninger 1,8.

Peter, som kun nogle dage tidligere var så svag og forsagt at han ikke kunne bekende Jesus, selvom han egentlig gerne ville, blev på et øjeblik fyldt af kraft, da Helligånden faldt på ham. Har du også en god længsel i hjertet om at leve et rent liv for Jesus? Vil du også sige «Nej!» til fristelsen, men mangler du kraften til at gøre det? Bede om at få Helligånden! Han vil give dig den kraft, du har brug for til at modstå synden, sådan som du aldrig har oplevet det før!

«Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed.» Apostlenes Gerninger 4,31.

Læs også: Helligånden – en mægtig kraft til at bryde sig løs! 

Vandre i Ånden

“Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden.» Galaterne 5,25.

Udfra dette vers ser vi klart, at der er en vej at gå på, efter at vi har fået Helligånden. At vandre i ånden betyder at være lydig mod ånden.

«Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst.  For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil.» Galaterne 5,16-17.

«Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve.» Romerne 8,12-13.

«Derfor, som Helligånden siger: Om I dog i dag ville lytte til ham! Gør ikke jeres hjerter hårde som ved oprøret, på fristelsens dag i ørkenen…» Hebræerne 3,7-8.

«Udsluk ikke Ånden.» Første Brev til Thessalonikerne 5,19.

Resultatet af at vandre i Ånden

«Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!» Galaterne 5,22-23.

«… det, Ånden vil, er liv og fred.» Romerne 8,6.

«Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!» Romerne 15,13.

Fik du hjælp fra dette udvalg af bibelvers om Helligånden? Vil du vide mere om Helligånden? Du kan finde alle vore artikler på denne temaside om Helligånden.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.