8 væsentlige bibelvers med 8 storslåede løfter

8 væsentlige bibelvers med 8 storslåede løfter

Disse Jesu ord giver os meget at tænke over og arbejde med!

12 min. ·

I hans “Bjergprædiken,” talte Jesus til disciplene det der er kendt som “saligprisningerne.” Otte vers med utrolige løfter til de, som lever ifølge dem! Disse otte bibelvers er grundlæggende i Jesu undervisning om, hvad det vil sige at være en kristen.

Saligprisningerne forklaret

Salige er de fattige i ånden

“Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres." Matthæusevangeliet 5:3.

At være fattig i ånden betyder, at du har den samme erkendelse, som Jesus havde: “Jeg kan intet gøre af mig selv … jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig.” Johannesevangeliet 5:30.

Fattigdom i ånden skal ikke forveksles med at være sky eller genert. Det betyder, at du længsel efter at være som Jesus, mesteren, men du ser hvor ude af stand, du er til det, på egen hånd. Du ved ikke, hvordan du skal “udføre det gode”, som Paulus siger, selvom det er det, du ønsker af hele dit hjerte (Romerne 7:18).

Denne fattigdom vil få dig til at vende dig til Gud, til at finde hans vilje i enhver lille situation du tager, før du åbner din mund, før du træffer en dom. Det gør dig lærenem, klar og villig til at modtage instruktioner fra Gud gennem hans Helligånd. En glas som er tomt kan fyldes. Når du er fattig i ånden, så kan Gud fylde dig med hans rigdomme – Kristi dyder. Så får du himlenes rige inde i dig, og andre omkring dig oplever det også!

Læs mere her: 20 eksempler på hvad det vil sige at være fattig i ånden.

Salige de som sørger

“Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.“ Matthæusevangeliet 5:4.

Er du træt, ikke bare af konsekvenserne af din synd, men også af at det bliver ved med at ske? Sørger du over, at dit ønske om at være god ikke altid kommer frem i det du siger og gør? Hvordan kan du blive “fyldt med glædens olie?”

“For bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes, men bedrøvelse i verdens forstand virker død.”
 Andet Brev til Korintherne 7:10. Bedrøvelse efter Guds vilje kommer, når vi ser vores egen natur i lyset af Guds ord, og ser hvor meget vi kommer til kort i forhold til guddommelig natur – Guds natur.
Den trøst Jesus tilbyder alle de, som er bedrøvede efter Guds vilje, er at den synd de er bedrøvede over, kan de blive færdige med i deres liv. Esajas' Bog 61:2-3 siger at Jesus kom med det glade budskab: “At hjælpe alle som sørger, at trøste alle som sørger i Zion, at give dem skønhed for aske, glædens olie for sorg.”

Er du sønderknust over at være ude af stand til oprigtigt at være god mod andre? Ser du, hvor langt du er fra at leve det liv der står beskrevet i bibelen? Sørger du over, at du er bundet som en fange af den synd som bor i dig? Hvis du kan svare ja, vil du blive trøstet, fordi din bedrøvelse vil føre til omvendelse, hvilken fører til handling, til lydighed og til sidst til frelse – til livet.

Dette er hvorfor, der står skrevet i Ecclesiastes 7:3, “Hellere græmmelse end latter, for hjertet kan være glad, selv om ansigtet er mismodigt.” Din bedrøvelse bliver erstattet med glædens olie (Esajas' Bog 61:3, Hebræerne 1:9).

Salige er de sagtmodige

“Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.” Matthæusevangeliet 5:5.

Lyder det at være sagtmodig utiltalende for dig? Tror du det betyder at være nem at overtale eller en “dørmåtte?”

Det er langt fra sandt! Jesus var sagtmodig, og du ville aldrig beskrive Jesus som nem at overtale.

At være sagtmodig betyder at du stopper med at sætte dig selv først og begynder at gøre Guds vilje som din første prioritet. Det betyder, at du sikrer dig, at du ikke fylder dig med så mange andre ting, at du ikke kan høre eller se, hvordan han vejleder dig. Det betyder, at du tager dig tid til at læse i bibelen og at bede, så du finder ud af, hvordan du lever for ham. Når du lærer hans vilje at kende, så kan du altid gøre det rigtige.

Sagtmodighed betyder ikke, at du er en svag og sky dørmåtte. Det betyder at, du får din styrke fra Gud, ikke fra dig selv, til at være stille når du skal være stille, og til at være frimodig når du skal være frimodig.

Sagtmodighed er en af åndens frugter, og du får den, når du er lydig til at gøre Guds vilje. Sagtmodighed giver dig visdom.

Dette er hvordan Jesus levede, og hvis vi følger hans eksempel og også lever på denne måde, så bliver vi arvinger sammen med ham! Hvilket stort løfte at se frem til!

Læs mere her: Meekness is not weakness

Salige er de som hungrer og tørster efter retfærdigheden

“Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes." Matthæusevangeliet 5:6.

De som hungrer og tørster efter retfærdigheden, er de som indrømmer deres behov for det – de erkender sin egen tomhed. Med andre ord, de ser i livets daglige situationer, at de ikke har det i sig selv at gøre tingene retfærdigt. Dog har de en længsel efter at gøre og tale det som er ret i enhver situation, ligesom deres mester gjorde. Dette skyldes en hunger og tørst – et behov for retfærdighed.

Så længe du har denne hunger, så vil du, ifølge Jesu eget ord, blive fyldt. Så længe du ikke bliver tilfreds med dine egne menneskelige styrker, kan Gud fylde dig med hans dyder. “Sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort.” Lukasevangeliet 1:53.

Denne sandhed understreges i Filipperne 4:19: “Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus.” Disse er herlige ord for hvem som helst der har en trang efter hvad som er godt, rent og fuldkomment – de som ønsker det, de som hungrer efter det. Al deres trang skal fyldes! Ikke bare en smule, men ifølge Guds rigdom!

Læs mere her: Du KAN leve et liv i overflod!

Salige er de barmhjertige

“Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.” Matthæusevangeliet 5:7

Som ufortjente modtagere af Guds nåde ville intet andet være passende, end at vi selv viser ufortjent barmhjertighed og medfølelse for andre mennesker. Vi bliver virkelig befalet til at være barmhjertig, ligesom Gud er barmhjertig! Vort største eksempel i dette er Jesus selv, som tog menneskelig skikkelse på sig og gav sit liv for at åbne en vej til evig frelse for os.

Er du barmhjertig mod andre? Er du sen til at dømme og hurtig til at elske? Beder du for andre i stedet for at dømme dem? Tilgiver du halvfjerds gange syv, som Jesus byder os at gøre? Kan du også åbne dit hjerte for andre, venner som fremmede og lære at elske uselvisk, som du er blevet elsket?

Når du trofast overvinder alle ting som er det modsatte af barmhjertighed – ond mistanke, fordømmelse, hårdhed, ondskab, osv. – så vil du få del i barmhjertighed som en iboende åndens frugt. Det bliver en del af din natur. Det i sig selv gør dig til en velsignet person.

“Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.” Lukasevangeliet 6:36-38.

Læs mere her: 36 vers om barmhjertighed, nåde og medfølelse

Salige er de rene af hjertet

“Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.” Matthæusevangliet 5:8.

Dit hjerte bliver rent, når du aflægger det gamle menneske og bliver et nyt menneske. Det tager et øjeblik, når du angrer og giver dit hjerte til Jesus. Fra dette tidspunkt behøver du ikke kæmpe for at blive ren, men vi kæmper for at bevare vort hjerte rent.

Det er en ting at se den ydre umoral i verden i dag og holde sig ren fra den. Men der ligger langt mere i at have et rent hjerte. Du skal holde dig selv ren fra alle kødets gerninger. Misundelse, selviskhed, had, bitterhed, grådighed, stolthed, osv. gør også hjertet urent. Det er disse synder, vi kæmper imod, efterhånden som Gud åbenbarer dem for os i vor egen natur. At blive fristet til disse synder og selv utilsigtede tilkendegivelser af disse synder i tanke eller ord gør ikke dit hjerte urent. Det er, når du frivilligt vælger at give efter for fristelsen og er uvillig til at rense dig selv fra disse synder, at dit hjerte bliver plettet.

Synd og urenhed kommer mellem dig og din evne til at se Gud. Hvis der er noget bevidst synd eller urenhed som hænger fast ved dig, som du ikke er villig til at sejre over, så kan du ikke se Gud. Men når al urenhed, alle dine egne lyster og begæringer bliver overvundet, når du får lys over den, så skal du se Gud.

Med et rent, taknemligt hjerte ser du Gud i alt. Du ser ham i prøvelserne, du ser ham i velsignelserne, du ser ham i hverdagens detaljer i dit liv, du ser ham i de store situationer. Dette er i sandhed velsignet! Og en dag vil du stå for ham med et rent hjerte og en ren samvittighed og se ham, som han er! (Johannes' Første Brev 3:2)

Læs mere her: Hvad er hjertet?

Salige er de, som stifter fred

“Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.” Matthæusevangeliet 5:9.

En forudsætning for at være en fredsstifter er ydmyghed. Ikke at tro, at du er stor, i dine egne øjne. Du har ingen krav til andre. Du er ikke indbildsk, derfor er det ikke svært for andre at være sammen med dig. Du har ikke behov for at forsvare din egen position eller meninger, så derfor diskuterer du ikke med andre. Du er fleksibel og villig til at forandre dig, så det bliver godt for andre. Du regner ikke din vilje for noget som er værd at bevare.

“Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer.” Romerne 12:18.

Den eneste ting du ikke skal prøve at stifte fred med, er synden. Men selv da er din kamp ikke mod mennesker, men mod magter og myndigheder i tidsånden. Det er kun ved at overvinde synden, at man får fred. At give efter for kødets lyster fører ikke til fred. At give efter for ting som jalousi, hovmod, mistænksomme tanker om andre, blive fornærmet, selviske ambitioner, selvoptagethed, sladder, osv. fører til uro for dig selv, og de du er sammen med. Men at overvinde disse ting fører til fred fra kødets krav. De åndens frugter som vokser frem der, hvor kødets lyster har været, er fulde af fred. Når åndens frugter vokser i dig, vil du sprede fred som en flod omkring dig.

I Esajas' Bog 6:9 bliver Jesus kaldt fredens prins. De som har lært at stifte fred er værdige til at blive kaldt Guds sønner, sammen med ham.

Læs mere her: Altid fred

Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed

“Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.” Matthæusevangeliet 5:10-12.

Når du fortsætter utrætteligt med at gøre retfærdighed, uden at vige en tomme, og være trofast mod Kristus i alt, bliver du meget velsignet. Det burde ikke betyde noget, hvad mennesker siger eller gør imod dig. Specielt ikke i denne i stigende grad ugudelige verden, hvor de som praktiserer retfærdighed og ikke viger en tomme for tidsånden kan blive mobbet, forfulgt og falskt anklaget for sin tro. Retfærdighed ifølge Guds ord over alt, uanset konsekvenserne, er enhver sand discippels sindelag. Ligemeget hvad der sker med dig på jorden, er dit rige i himlen. Gud vil belønne dig mere for din trofasthed.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.