Hvad du skal vide, efter du har givet dit liv til Kristus

Hvad du skal vide, efter du har givet dit liv til Kristus

Nu er du klar til at begynde på et helt nyt liv!

7 min. ·

Nu har du inviteret Jesus ind i dit liv, bragt dine sager i orden med mennesker så langt du er bevidst, fået tilgivelse for dine synder og har fred med Gud. En byrde er taget fra dig; du føler dig let og klar til en meningsfyldt liv i Kristus.

Bibelen siger, “Også jer har han gjort levende, jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre.” Efeserne 2:1-3.

Vi ser her, hvor står Guds nåde er, at frelse os fra tilsyneladende umulige omstændigheder. Vi bliver ikke kun frelst fra vore synder, men også fra åndsmagters indflydelse som får folk til at opføre sig på måder langt udover deres kontrol.

Et nyt liv i Kristus = en helt ny trang

Dette vers åbenbarer også for os, hvordan vores liv som kristne skal være. Ved erfaring indser vi, hvad vi stadig er bundet af i vores natur—måden vi tænker på, måden vi reagerer på mod andre mennesker og situationer, måden vi reagerer på, når vore følelser går op og ned efter vort “humør,” de gange vi ikke kan stoppe os selv, når vi gør noget forkert. Vi kan indse, at vi bliver ved med at “fuldføre kødets begæringer,” ofte uden at forstå det, men kun se at vi gjorde det bagefter. Men forskellen nu er, at det ikke er sådan vi ønsker at være. Hvis Gud har valgt at vise os sin kærlighed ved at redde os på denne måde, så har han helt sikkert større planer for os end syndernes forladelse.

Vi læser videre i Efeserne 2:8-9, “For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.” Ved tro kommer Guds gave—nåde—over os, når vi kommer til Jesus for at bede om og modtage tilgivelse for vore synder. Vi skal fortsætte i denne tro igennem hele vort kristenliv: denne tro som vil bede om nåde, som også betyder kraft til at hjælpe os, når vi er i nød (Hebræerne 4:16). Det er kraften til at sige “Nej!”, når vi bliver fristet til at følge vort gamle liv eller vaner. Det er magt over at blive vred, være bitter eller misundelig, bære nag mod andre på grund af den måde vi bliver behandlet på, så vi faktisk kan tilgive dem og bede for dem; kort sagt kan det forandre vore liv.

Søg kraft fra Gud til at leve et sejrende liv

Dette er kristenlivet—en krig mod synd og Satan; en krig hvor vi skal sejre ligesom Jesus sejrede. Han overvandt synden ved at være lydig mod hans fars stemme igennem hans liv, og så vandt han sin endelige sejr over Satan , da han blev korsfæstet på Golgata kors. Budskabet om korset er Guds kraft, skriver Paulus i Første Brev til Korintherne 1:18. Det er den kraft vi også har brug for, for at leve et sejrende liv.

Læs også: Korsets ord: praktisk kristendom

Vi skal personligt komme til tro på disse vers: Jeg er korsfæstet med Kristus; Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.” Galaterne 2:19-20. Og, “… vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden.” Romerne 6:6. På denne måde giver Helligånden os kraft til at følge i Jesu fodspor; vi mister vort liv og vinder til gengæld hans liv. Den kraft skal vi søge, så vi kan være sejrende; den kraft Jesus lovede disciplene, før han steg op til himlen. Den kraft er til rådighed i dag for alle de som søger at komme fri fra sig selv og leve helt og behageligt for Herren.

Læs også: Hvorfor har jeg brug for Helligånden?

Tænk at blive en sagtmodig person, en som før ville “flyve op” ved den mindste provokation! Når vi er korsfæstet med Kristus, modtager vi kraft til at sejre i fristelsen. Dette er et enormt vidnesbyrd for de som kender os, at der er sket noget i vore liv!

Du kan ikke gøre det alene

For at kunne vokse som kristen skal vi have næring. Dette finder vi ved at læse bibelen—det er håndbogen til at leve—og ved at bede om at vor egen nød må vokse efter at blive mere som Jesus, og for andre mennesker. I begge tilfælde har vi brug for hjælp og vejledning af Helligånden. Han inspirerede forfatterne af bibelens breve til at skrive, som de gjorde, og han vil fortolke, hvad der står skrevet, for os. Vi skal også mødes med mennesker som også lever et sejrende liv, så langt de forstår. At tale med hinanden om vort håb og at dele vor nød med hinanden opbygger samfund og er en stor hjælp for os, til at udvikle os i vore egne liv.

Vi skal forvente at få hjælp fra Gud. Han er vor far—en far som kun ønsker det bedste for sine børn—og han ønsker at udvikle et personligt forhold med ethvert at sine børn. “… Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en discipel. Gud Herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig, jeg veg ikke tilbage.” Esajas’ Bog 50:4-5. Lad os blive vækket hver morgen, og lade Gud tale til os og være fast besluttet på at gøre det, han taler til os. Han vil give os al den kraft (nåde), vi har brug for, for at gøre det han beder os om. Dette overgiver vore liv til Jesus: vi som kun er født syndere, vi er af Jesus blevet kaldt til et helt nyt liv i Kristus, som vil bringe ære og pris til hans navn!

Du har taget en god beslutning, når du vælger at vende dig til Jesus. Hans trang er at hjælpe dig og at forvandle dig fuldstændigt indeni. Han ønsker at velsigne dig mere end du kan forestille dig eller ønske. Bliv ved med at stole på ham af hele dit hjerte, og du vil opleve store ting i dit liv.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.