Hvad gør Helligånden for os?

Hvad gør Helligånden for os?

Hvad som helst af evig værdi i dette liv og evigheden kommer igennem Helligåndens arbejde i os.

7 min. ·

Hvad gør Helligånden?

Hvad gør Helligånden for os? Alt af evigt værdi i dette liv og i evigheden kommer igennem Helligåndens arbejde i vore liv. Hvis vi ønsker at følge Jesus, og se hvad vi har brug for hjælp til at gøre, så Gud giver os hans Helligånd. Vi skal ganske enkelt spørge om det og være lydige (Lukasevangeliet 11:9-13; Apostlenes Gerninger 5:32). Når vi bliver disciple og har modtaget Helligånden, begynder han et arbejde i os for at forvandle os til Kristi billede (Romerbrevet 8:29). Disciple er optaget af ting der kommer fra ånden, og de vil blive ledt til liv og fred.

Helligånden giver kraft

“Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.” Apostlenes Gerninger 1:8.

Hvad er Helligåndens kraft til? Paulus vidnede, at det var hans “længsel på, og håb” om, at ved liv eller død ville Jesus blive forstærket i hans legeme (Filipperbrevet 1:20). Hvilken større opgave har Helligånden end at bemyndiggøre hans disciple til at blive forvandlet til Jesu lighed, og at hans liv kan blive grundfæstet som vi bærer Jesu død i vore legemer? (Andet Korintherbrev 4:10-11) Vi vidner om Jesus Kristus på denne måde. Vi kan absolut ikke gøre dette i vor egen kraft, kun ved den kraft Helligånden giver os.

Jesus åbnede en ny og levende vej igennem hans kød, igennem den evige ånd og gav sig selv uden krav til Gud, så vi også kan tjene den levende Gud i dette arbejde, som Gud har tænkt for os (Hebræerbrevet 9:14; Hebræerbrevet 10:20). Helligånden vil lede og bemyndiggøre os til at lære lydighed mod Guds ord i vore lidelser, og blive ledt til fuldkommenhed, ligesom Jesus var (Hebræerbrevet 5:7-9).

Jesus sagde, at hans far bliver herlig-gjort, når hans disciple bærer meget frugt. Disse som bærer frugt vil modtage træning, så de kan bære mere frugt (Johannesevangeliet 15:2,8). Dette er processen af helliggørelse ved Helligånden, hvilket fører os til at få del i Jesu herlighed (Hans dyder), (Andet Thessalonikerbrev 2:14). Helligåndens kraft styrker vor vilje til at tåle denne proces, så vi ikke mister modet, men står fast indtil enden!

Helligånden er hjælperen

Jesus kaldte Helligånden hjælperen (Johannesevangeliet 15:26). Hjælperen vil lede os til hele sandheden, dømmer vor synd med retfærdighed og som (Johannesevangeliet 16:8-15). Vi ser os selv, det som bor i vort kød, ved ånden i lyset af Guds ord.

Helligånden giver os kraft til sejr over bevidst synd. Der står skrevet, at hvis vi vandrer i ånden, vil vi ikke fuldbyrde kødets begæringer (Galaterbrevet 5:16). Hvis vi lever i ånden og vandrer i ånden, bliver vi ikke hovmodige, provokerende og misundelige på andre (Galaterbrevet 5:25-26). Tænk på det fællesskab der kommer ud af dette arbejde i ånden, som åndens frugter vokser mere og mere i os!

Helligånden er vor forbeder

En anden af Helligåndens opgaver er at være forbeder (Romerbrevet 8:26). Han vil give os noget fra Jesus (Johannesevangeliet 16:13-15). Vi ved ikke, hvordan vi skal bede, som vi bør, men det gør ånden. Han leder os i mange forskellige situationer i vort dagligliv, hvilket får vort kød til at reagere. Disse reaktioner bringer lys over synden i vort kød. Vi reagerer på forskellige måder, om det er ord eller handling. Som vi tænker over, hvad vi har sagt og gjort, ser vi, at synden var til stede. Det var ikke dyderne som kom frem, men vor menneskelige natur. Vi får lov at se, at vi gjorde det, vi hadede, ligesom Paulus så i Romerbrevet 7:18-25.

Disse ufrivillige reaktioner fra kødet, som vi får lys over bliver refereret til som “legemets gerninger,” og kan være i form af tanker, ord og handlinger. Der er ingen fordømmelse for disse, fordi vi ikke bevidst er enig med synden. Dog, ved ånden, kan vi stadig overvinde legemets gerninger efter de er kommet ud af legemet ved at elske og erkende sandheden om, hvad der skete og bevidst vælge at være uenig med dem og hade dem. “Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve.” (Romerbrevet 8:13). Når ånden er min vejleder og hjælper, så bliver jeg ved med at vandre i lyset og kan sejre i fremtiden før det sker igen.

Helligånden giver gaver

Jesus gav forskellige gaver til hans disciple igennem Helligånden; gaver til at helbrede, profetere, tungetale og forbøn, visdommens ord, mirakler, kende onde, osv. Helligånden arbejder med disse gaver i os til alles fordel (Første Korintherbrev 12:4-11).

De bliver brugt af hans disciple til til at opmuntre og opbygge Kristi jordiske legeme. “… indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.” Efeserbrevet 4:13.

Paulus formaner til at ønske de bedste nådegaver, men talte om en mere fremragende vej. Han fortsatte med at beskrive kærlighedens kvaliteter og at sige, at uden dem, er vi ingenting. “Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Første Korintherbrev 13:4-8. Lad os måle os selv overfor disse himmelske kvaliteter og lade Helligånden arbejde med os, så vi kan i sandhed kan få del i dem.

“… og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.” Efeserbrevet 3:16-19.

Et utroligt kald, en utrolig herlighed gennem Helligåndens arbejde. Lad os ydmyge os selv dybt under Guds vældige hånd, ved Helligåndens ledelse, så vi kan få nåde over os, så vi faktisk kan komme til denne fylde. Så lad os gøre som Paulus formanede Timotheus til, tænke på dette, give os selv helt til det, så vor fremgang kan blive åbenbar for alle (Første Timotheusbrev 4:15).

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.