24 bibelvers som kan bruges mod dovenskab

24 bibelvers som kan bruges mod dovenskab

Bind nogle af disse vers til din hukommelse og brug dem som et sværd imod dovenskab og lediggang!

9 min. ·

Bibelvers om dovenskab med hjælp til at kæmpe imod det

De fleste af os kan identificere ihvertfald en smule dovenskab i os selv. Der er ikke noget galt med at slappe af efter en lang dag og bruge tid på at restituere og reflektere over dagen. Men når vi ved, at vi burde være et andet sted og gøre noget, måske får vi en påmindelse af ånden til at udføre en gerning, men vi forbliver uvirksomme og uforandrede og ignorerer mindelsen, så har vi brug for formaningen til at “Gå til myren, dovenkrop, betragt dens færden og bliv vís …”

Der kan være forskellige grunde til vor inaktivitet, og vi har måske forskellige manglende evner som begrænser vore evner til at gå til aktion. Men Gud ved, hvor meget vi kan bære. Han vil ikke give os en opgave, vi ikke kan bære. Der er forskel på at forstå vore egne begrænsninger, og at undervurdere hvad Gud kan gøre igennem os – hvis vi er villige!

Bind nogle af disse bibelvers om dovenskab fast til hukommelsen, så du,  næste gang du bliver fristet til at forblive uvirksom på sofaen, når du ved, du kunne bruge tiden bedre – når du kæmper mellem at “tilfredsstille dit kød” eller “at træde ud af din komfortzone” – kan du bruge disse vers som en våben mod dovenskab – en synd som har stjålet nok kostbar tid fra mennesker igennem tiderne!

Motivation til at handle, når du ikke føler for det

Romerbrevet 6:11-14

“Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden.”

At agte os døde for synden er en beslutning, vi tager – vore legemer vil ikke længere blive brugt til at tjene synden! Vi minder os selv om denne beslutning, når vi bliver fristet. Denne beslutning har ikke noget med vore følelser at gøre!

Galaterbrevet 2:19-20

Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.”

Hebræerbrevet 3:15

“Om I dog i dag ville lytte til ham!
Gør ikke jeres hjerter hårde som ved oprøret.”

Første Korintherbrev 9:24-27 

Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den!  Men enhver idrætsmand er afholdende i alt – de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner. Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet.”

Læs også: Hvordan kan jeg overvinde synde, hvis jeg ikke har lyst til det?

Motivation til at gøre dit bedste i alt, hvad du gør

Kolossenserbrevet 3:23-24

“Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre.”

Prædikerens Bog 9:10

“Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt, for i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom.”

Lukasevangeliet 16:10

“Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store.”

Hebræerbrevet 6:11-12

“Men vi ønsker, at hver eneste af jer til det sidste vil vise den samme iver efter den rigdom, som håbet rummer, så I ikke bliver sløve, men efterligner dem, som ved tro og tålmodighed arver det, som Gud har lovet.”

Filipperbrevet 2:12-13

“Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige: Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.”

En påmindelse om hvorfor Gud har givet os et legeme

Første Korintherbrev 6:19-20

“Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!”

Romerbrevet 12:1-2

“Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.”

Hebræerbrevet 10:5-7

“Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have,
men et legeme har du beredt mig;
 brændoffer og syndoffer ønsker du ikke.
 Da siger jeg: ›Se, jeg er kommet
– i bogrullen er der skrevet om mig –
for at gøre din vilje, Gud
.’”

Dette var Jesu indstilling og hans arbejde, da han var her på jorden. Vi har også modtaget et legeme fra Gud, og ved at gøre hans vilje på jorden, beviser vi, at Guds vilje er det gode, velbehagelige og fuldkomne, så det i de kommende tider er uanfægteligt.

Læs også: Ved du, hvorfor Gud gav dig et legeme? og Hvorfor skabte Gud mig?

Hvad bibelen siger om dovenskab

Ordsprogenes Bog 6:6-11

Gå til myren, dovenkrop!
betragt dens færden, og bliv vís.

 Den har hverken anfører, overhoved eller hersker,
 men den skaffer sig føde om sommeren
og samler forråd ved høsttid.
 Hvor længe vil du blive liggende, dovenkrop?
Hvornår rejser du dig fra din søvn?
 »Lidt søvn, lidt hvile,
lidt hænderne i skødet«,
 men så kommer armoden over dig som en landstryger,
nøden som en røver.”

Jeremias' Bog 48:10

“Forbandet den, der forsømmer at udføre Herrens gerning! Forbandet den, der holder sværdet tilbage fra at udgyde blod!”

Hvis en soldat på slagmarken, af en eller anden grund , ikke bruger sit sværd mod fjenden, vil fjenden før eller senere overvinde ham. Som Guds soldater, er vi også kaldt til at kæmpe – imod synden i kødet. Hvis vi ikke er villige til at lide – til at fornægte vore lyster den næring, de kræver –bukker vi under for fristelsen, og giver derfor efter for kødets begæringer.

Læs også: Hvordan skal vi kæmpe mod synden i kødet?

Ordsprogenes Bog 10:4-5

“Doven hånd skaber armod,
flittig hånd gør rig.
 Den søn, der samler forråd om sommeren, er klog,
den søn, der sover ved høsttid, bringer skam.”

Ordsprogenes Bog 14:23

“Alt slid giver gevinst,
ord alene fører til mangel.”

Ordsprogenes Bog 19:15

“Dovenskab lægger folk i dvale,
den dorske må sulte.”

Ordsprogenes Bog 18:9

“Den, der er forsømmelig i sit arbejde,
er broder til ham, der ødelægger alt.”

Første Timotheusbrev 5:8

“Den, som ikke sørger for sine egne, og særlig for sin egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vantro.”

Påmindelse om at tiden er kort

Jakobsbrevet 4:14

“… I, som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen; I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort.”

Johannesevangeliet 9:4

“De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, da ingen kan arbejde.”

Andet Korintherbrev 6:2

“I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig.”

Efeserbrevet 5:15-16

“Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde.”

Romerbrevet 13:11-14

“I kender tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær.”

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.